Foundation and University publication

August, 2015
ಮೇಘನಾ ಎಸ್ ಕುಮಾರ್
ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ವೇಣುರಾಜ್
ಗುರುಬಚನ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬುಟೋಲಿಯ
ಎಸ್ ಇಂದುಮತಿ ಮತ್ತು ರಾಘವನ್
ಪ್ರೇಮ ರಂಗಾಚಾರಿ
ಶರಣ್ಯ ಸುಧಾಕರ
ಸೋನಲ್ ರಾಜಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಐಯರ್
ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ
ಮಿಲಿಂದ್ ಬ್ರಾಹ್ಮೆ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಸುರೇಶ ಬಾಬು
ಸಲ್ವಿ ರಾಜೇಂದ್ರನ್
ನಿತ್ಯಾ ಗುರುಮೂರ್ತಿ