Foundation and University publication

August, 2017
ಶ್ರೀಲತಾ ರಾವ್ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಮತ್ತು ಸೂರಜ್ ಅಂಕುಶ ಪರಬ್
ಕಿನ್ನರಿ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಜಿಗಿಷಾ ಶಾಸ್ತ್ರೀ
ರೇಖಾ ಶರ್ಮಾ ಸೆನ್ ಮತ್ತು ಶ್ರುತಿ ಭಾರ್ಗವ
ಶರ್ಮಿಳಾ ಗೊವಾನ್ದೆ ನೀ ಮಾನಡ್ಲಿಕ
ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಮಿಶ್ರಾ
ವೃಂದಾ ದತ್ತಾ