Foundation Publications

ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕರ್ವ್ (Learning Curve)

No. 1, July 2014

Download Whole PDF
ರೇಣು ಭಾಟಿಯಾ ಮತ್ತು ಸ್ಮಿತಾ ಮಲ್ಯ
ಶರಣಗೌಡ
ರಮೇಶ್ ಮತ್ತು ಪರಿಮಲಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ
ನೀರಜಾ ರಾಘವನ್
ಅನನ್ಯ ರಾಂಗೋಪಾಲ್